رئیس جهاد دانشگاهی:

با مرور عملکرد جهاد دانشگاهی متوجه می‌شویم که به حرف حاج قاسم عمل کرده‌ایم

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: عملکرد جهاد دانشگاهی عمل به این سخن حاج قاسم سلیمانی بوده است که میزان فرصتی که در تهدیدهاست در خود فرصت‌ها نیست.
با مرور عملکرد جهاد دانشگاهی متوجه می‌شویم که به حرف حاج قاسم عمل کرده‌ایم

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، حمیدرضا طیبی در دومین رویداد ملی-دانشجویی بزرگداشت شهید سلیمانی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی از ۱۶ آذر ۱۳۵۹ کارهای مهمی انجام داده است، گفت: وقتی عملکرد جهاد دانشگاهی را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم که به حرف حاج قاسم عمل کرده‌ایم. باور بچه‌های مسلمان و انقلابی این بود که با ترکیب ایمان، علم و عمل کارهای بزرگی کردند.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت علم و فناوری، غرب تصمیم گرفت کشورهایی مثل ایران به علم و فناوری دست پیدا نکنند. آنها در زمینه عدم خودباوری ملت‌ها فرهنگسازی کرده‌اند. مصداق بارزش این جمله معروف در فضای عمومی بود که همه مشکلات با چشم آبی‌ها حل می‌شود.
طیبی خاطرنشان کرد: نفس مسیحایی حضرت امام خمینی (ره) باعث خودباوری شد. انقلاب هم خارج از دو قطب شرق و غرب به پیروزی رسید. انقلاب برای دنیا حرف جدید داشت و مستکبران آن نمی‌پذیرفتند و ما را تحریم کردند. تحریمی که به تعبیر دشمنان تهدید بود، اما حاج قاسم سلیمانی عزیز آن را سرشار از فرصت‌ها می‌دانست. به این دلیل که فرصتی بود برای رفع وابستگی‌ها.
رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه امروز این نهاد برگرفته از انقلاب اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها حرف‌های فراوانی برای گفتن دارد، اظهار کرد: مشکلات ما حل نمی‌شود مگر با عمل به این جمله حاج قاسم سلیمانی که میزان فرصتی که در تهدیدهاست در خود فرصت‌ها نیست.
وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: جهاددانشگاهی طرح‌های فراوانی دارد که می‌تواند کشور را در یک دوره ۱۰ ساله به سوی خودکفایی در بسیاری علوم و فناوری‌های مختلف سوق دهد. امیدواریم بتوانیم با توسعه و دستیابی به خودکفایی در امور مختلف کشور به جایی برسیم که در چارچوب اخلاق، دین و دنیای مردم را آباد کرده و پیشرفت‌های فراوانی نصیب کشور شود.


نظر شما :