رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نگاه سلیمانی نگاهی جزئی و تجزیه کننده جامعه نبود

رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران طی سخنانی اظهار کرد: موضوع سیاست و روابط بین‌الملل، موضوع قدرت است. قدرت علیرغم دارا بودن زمینه ذهنی و ادراکی باید در ساخت اجتماعی و ساخت منطقه‌ای بازتولید شود.
نگاه سلیمانی نگاهی جزئی و تجزیه کننده جامعه نبود

ابراهیم متقی در دومین رویداد ملی–دانشجویی بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با بیان اینکه در دوران بعد از انقلاب این ذهنیت وجود داشت که هر گروه سیاسی فکر می‌کرد که مرجع قدرت و سیاست و امنیت باید باشد اظهار داشت: به تدریج به این جمع‌بندی رسیدیم که درست است قدرت یک زمینه ذهنی و ادراکی دارد اما باید در ساخت اجتماعی و امنیت منطقه‌ای بازتولید شود.
وی افزود: ما در دوران دفاع مقدس به لحاظ تجهیزات و حمایت بین‌المللی در یک وضعیت عدم توازن قرار داشتیم و فهمیدیم که بیشتر باید به جامعه و ساختار تکیه کنیم. در آن دوران ما به این نتیجه رسیدیم که ما در شرایط تهدید دائمی قرار داریم و ناچاریم که هر روز برای مقابله با تهدیدات عمل کنیم و هر روز خودمان را بازتعریف و هر روز معادله قدرت را گسترش دهیم.
متقی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس قدرتی باز تولید شد که ماهیت آن اجتماعی بود تفکر انقلاب اسلامی ایران که به قول فوکو اولین انقلاب پست مدرنیستی جهان است این بود که قدرت در فضای اجتماعی و در شرایط مقاومت معنا پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: تفکری که سردار سلیمانی داشت نشات‌گرفته از دوران جنگ بود؛ او فرمانده لشگر بود و می‌دانست دفاع و قدرت‌سازی یک امر اجتماعی است. سردار شهید سلیمانی می‌دانست که دفاع و قدرت در ساخت اجتماعی بازتولید می‌شود.
رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تاکید کرد: نگاه سلیمانی نگاهی جزئی و تجزیه کننده جامعه نبود و به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب در زمان شهادت ایشان چنین فرمودند که سلیمانی در هیچ چارچوبی اهل مماشات نبود.
وی افزود: سردار سلیمانی خودش را یک سرباز می‌دانست و در رودربایستی با رهبری درجه سرلشگری را قبول کرد و این مبنای اصلی اندیشه قدرت است.
متقی اظهار کرد: سردار شهید سلیمانی مقاومت را اجتماعی کرد چراکه مقابله با تهدید را در جامعه می‌دانست کاری که سلیمانی کرد این بود که نیروهای اجتماعی پراکنده را به یک قدرت اجتماعی تبدیل کرد و در این زمینه نقش یک عدسی همگرا را به‌خوبی ایفا کرد.
وی ادامه داد: سردار سلیمانی از زمانی که فرمانده نیروی قدس شد، سپاه قدس را متحول کرد؛ اولاً آن را تاکتیکی، ثانیاً آن را عملیاتی کرد و ثالثاً آن را به فضای اجتماع برد.
وی با ابراز خرسندی از بازخوانی اندیشه سهید سلیمانی تصریح کرد: بازخوانی اندیشه سردار سلیمانی، یعنی نگاهت باید ساختارگرا باشد و براساس ساختارها تهدیدات را درک کنی. اندیشه سردار سلیمانی باید انعکاس سازمانی و اجتماعی داشته باشد. کاری که سردار سلیمانی کرد این بود که نیروهای اجتماعی را به یک قدرت اجتماعی تبدیل کرد. به این می‌گویند فرمانده و الهام‌بخش و من خوشحالم که در تفکر و اندیشه اجتماعی پیرو سردار سلیمانی باشم.


نظر شما :