معاون پژوهشی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی:

روند افول قدرت آمریکا بیش از پیش مشهود است

معاون پژوهشی پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی با بیان اینکه سیطره هژمونیک آمریکا و نظم بین‌المللی به چالش کشیده شده است، اظهار کرد: روند افول قدرت آمریکا بیش از پیش مشهود است.
روند افول قدرت آمریکا بیش از پیش مشهود است

محمد محمودی‌کیا در رابطه با تأثیرات مکتب شهید سلیمانی در اوضاع بین‌المللی اظهار کرد: در یک تحلیل طی چهار سطح به تحلیل پدیده‌ها می‌پردازیم. سطح اول، مشاهده‌پذیر علت‌هاست. سبک دوم، سبک علی است که علل تجربی، اقتصادی، سیاسی، فن‌آورانه و … را بررسی می‌کند. سطح سوم، گفتمان و سطح چهارم نیز نظام اصول‌هاست.
وی افزود: زمانی که از تأثیر مکتب شهید سلیمانی سخن می‌گوییم این مسئله به موضوعی شش ماهه یا یک ساله ختم نمی‌شود، بلکه راهبردهای این مسئله، راهبردهای کلان مدت خواهد بود.
محمودی‌کیا بیان کرد: تأثیرات مکتب مقاوت شهید سلیمانی از خروج شبانه نیروهای اشغالگر از جنوب لبنان آغاز شده و در ادامه به اتفاقات سال‌های ۲۰۹-۲۰۱۲-۲۰۱۴-۲۰۱۹ و اتفاقات اخیر در محله‌های شیخ جراح و دمشق می‌انجامد که هر کدام از این اتفاقات نمودهای مقاومت مکتب شهید سلیمانی هستند.
وی تاکید کرد: مکتب شهید سلیمانی در عرصه عمل بر نظم و ترتیبات منطقه‌ای و امنیتی در خاورمیانه یک سطح مشاهده پذیر دارد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم وارد سطح دوم تحلیل یعنی سطح علی شویم، موضوع نظم مختصات نظام بین‌المللی معاصر مطرح می‌شود. بعد از تحولات سال ۹۰ و حمله نیروهای ائتلافی به عراق، رئیس جمهور وقت آمریکا بر نظم آمریکایی بر نظام بین المللی سخن به میان میاورد، این توهم نظم آمریکایی زیاد طول نمی‌کشد و تحولات آغاز هزاره سوم تلنگرات اساسی را به مفروضات نظریه‌پردازان، سیاست‌گذران و سیاست‌مداران آمریکایی وارد و آسیب‌پذیر بودن نظم آمریکایی را در عمل به اثبات می‌رساند.
معاون پژوهشی پژوهشکده امام و انقلاب با بیان اینکه سیطره هژمونیک آمریکا و نظم بین‌المللی به چالش کشیده شده است، اظهار کرد: روند افول قدرت آمریکا بیش از پیش مشهود است. امروز نظام بین‌الملل نیازمند بهره گیری از راهبرد چندجانبه‌گرایی است و منطق یک جانبه‌گرایی سابق در عرصه عمل کارکرد خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: در دوره ای که نظامات حاکم بر روابط بین‌المللی نیازمند اتخاذ یک رویکرد چند جانبه گرایی هستند، شاهد این هستیم که نقش قدرت های خیابانی در این سیستم ها برجسته‌تر می‌شود و قدرت های مرکزی نظام برای اینکه منویات خودشان را در عرصه بین الملل یا منطقه ای تعمیم کنند نیازمند استفاده از بازیگران خیابانی هستند.
مکتب شهید سلیمانی در به قدرت رساندن بازیگران جدید و کنشگری آزادانه‌تری که به این بازیگران جدید در عرصه بین‌الملل داده شد، منجر به این شد تا قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه قاعده‌سازی منطقه‌ای رشد قابل توجهی داشته باشد.
دکتر محمودی‌کیا تصریح کرد: در سطح گفتمان نیز ما امروز در یک نوع دوگانگی گفتمانی و رقابت گفتمانی بین گفتمان های پیشرفته لیبرال دموکراسی و گفتمان هویت محور به سر میبریم. گفتمان مقاومت نتیجه یک بیداری و آگاهی نسبت به ارزش‌های بنیادین جوامع است که فرهنگ مقاومت را در درون جوامع بشری ایجاد می‌کند تا مانع از همگون‌سازی شود که جریان سرمایه‌داری غرب به سمت آن حرکت می‌کند.
معاون پژوهشی پژوهشکده امام و انقلاب بیان کرد: در سطح چهارم تحلیل نیز که سطح اسطوره است، اسطوره مهمترین سازه معنایی است که بین کارگزاران انسانی شکل می‌گیرد. بحث اسطوره‌ها به واسطه بازتولید دائمی که از ویژگی‌های جامعه انسانی نظام کارکردی خود را ارائه می‌دهد بسیار مهم است. امروز اسطوره مقاومت از شهید سلیمانی به مثابه یک اسطوره واحد و نماینده یک جریان اصیل تفکری اسلام مبارزی یاد می‌کند که در عین اینکه عقلانیت را مورد توجه دارد، اشداه علی الکفار نیز است، لذا اسطورگی مقاومت مسئله‌ای است که در آینده نزدیک شاهد رویش‌ها و زایش‌های مبارک آن خواهیم بود.


نظر شما :