مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران برگزار می‌کند:

پنجمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌فارس / بازدید از صنایع دریایی خلیج فارس

۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۵:۲۱ کد : ۲۸۴۰ مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان
پنجمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌فارس در قالب بازدید از صنایع دریایی خلیج فارس برگزار می‌شود.
پنجمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌فارس / بازدید از صنایع دریایی خلیج فارس

به گزارش مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان وابسته به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، پنجمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌فارس با بازدید علمی و آموزشی از کارخانه ساخت شناور و قایق‌های تفریحی هرمز ویژه دانشجویان توسط مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران با همکاری جهاددانشگاهی هرمزگان برگزار می‌شود.
مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی از سال ۱۳۸۴ چهارده دوره همایش ملی خلیج‌فارس را در پیوند با پاسداشت نام خلیج‌فارس و بیان مزیت‌های تاریخی، راهبردی، سیاسی، گردشگری، فرهنگی و اقتصادی منطقه خلیج‌فارس در استان‌های حاشیه خلیج‌فارس و همچنین تهران برگزار کرده است که پانزدهمین دوره جشنواره با برپایی رویدادهای مرتبط با این حوزه برگزار می‌شود.
بازدید از کارخانه ساخت شناور و قایق‌های تفریحی هرمز به منظور آشنایی دانشجویان و اساتید با صنایع دریایی حوزه خلیج فارس می باشد که روز سه شنبه مورخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ در شهرک صنعتی بندرعباس برگزار خواهد شد.

• رویدادهای پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌فارس توسط مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران با همکاری برخی از واحدهای جهاددانشگاهی از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ آغاز و اختتامیه آن همزمان با روز ملی خلیج فارس در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

 

کلید واژه ها: پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌فارس


نظر شما :