ششمین رویداد پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌فارس

نشست تنوع فرهنگی در میان اقوام خلیج فارس

۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۴ کد : ۲۸۵۰ مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان
رویداد ششم از مجموعه‌رویدادهای مربوط به پانزدهمین همایش ملی علمی – فرهنگی خلیج فارس برگزار شد.
نشست تنوع فرهنگی در میان اقوام خلیج فارس

به گزارش مرکز گردشگری علمی – فرهنگی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی رویداد ششم از مجموعه‌رویدادهای مربوط به پانزدهمین همایش ملی علمی – فرهنگی خلیج فارس با عنوان «تنوع فرهنگی در میان اقوام خلیج فارس» از طریق رسانه تصویری اینترنتی بوم برگزار شد.
در این نشست دکتر مرتضی رضوانفر، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و مدیر پایگاه میراث خلیج فارس و دریای مکران و دکتر سعید پورعلی، عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی به پرسش‌های مربوط به تنوع فرهنگی در میان اقوام خلیج فارس و ابعاد تفاوت‌ها و تکثرات فرهنگی ساکنان در خلیج فارس پاسخ دادند.
جایگاه خلیج فارس از منظر بیانیه جهانی تنوع فرهنگی، راه‌های مقابله یکسان‌سازی فرهنگی، علل و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آداب‌ورسوم متأثر از دریا در سواحل شمالی خلیج فارس، راهکارهای هم‌افزایی و همگرایی هرچه بیشتر اقوام ساکن در خلیج فارس علی‌رغم این تنوعات فرهنگی ازجمله مسائل اصلی مطروحه در این گفتگو بودند.
فیلم کامل نشست هم‌زمان با روز ملی خلیج فارس از طریق پایگاه‌های https://www.aparat.com/BooM_Resaneh و https://www.instagram.com/boomresaneh پخش خواهد شد.

•رویدادهای پانزدهمین جشنواره ملی خلیج‌فارس توسط مرکز گردشگری علمی – فرهنگی سازمان دانشجویان ایران با همکاری برخی از واحدهای جهاددانشگاهی از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده است و اختتامیه آن اواسط سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

 


نظر شما :