شباویز قهرمان دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران شد

۰۹ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۸:۳۵ کد : ۲۸۸۹ گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی اسلایدر
دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران به اتمام رسید و شباویز نماینده دانشگاه علم و صنعت قهرمان این دوره از مسابقات مناظره شد.
شباویز قهرمان دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران شد

به گزارش خبرنگار ایکنا، مسابقه نهایی مرحله کشوری دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران امروز، ۹ خردادماه با مناظره دو گروه نیک آیین به عنوان گروه موافق و شباویز به عنوان گروه مخالف بر سر گزاره «مشکلات اقتصادی ایران ناشی از دخالت نهادهای غیر اقتصادی در امور اقتصادی است» برگزار شد.
سعید گژول، ابوالفضل باقری اژیه، نیما اتش و شیرین عظیمیان اعضای تیم نیک‌آیین و صدرالدین فقیه، ابوالقاسم نادم، پویا قلی‌پور، میلاد تهرانی اعضای تیم شباویز را تشکیل می‌دادند.
ابوالفضل باقری، سخنران تیم موافق گفت: مشکلات اقتصادی ایران ناشی از نهادهای غیر اقتصادی در امور اقتصادی است. رژیم ایران رژیمی برآمده از انقلاب است و ادبیات نظری این حوزه نشان می‌دهد دولت‌های برآمده از انقلاب سیاست‌های مداخلانه گرانه‌ای در حوزه اقتصادی دارند.
وی ادامه داد: در پیوند مفهوم اقتصاد و سیاست هر آنچه نهاد غیر بازاری است را در حوزه دولت مشاهده می‌کنیم. سه موج نظریات توسعه در این زمینه مطرح شده است. نظریات دولت‌گرا، بازارگرا که شکست خورده‌اند و نظریه ای که می‌توان بدان تکیه کرد یعنی بسترسازی دولت در اقتصاد. دولت طبق این نظریه فقط می‌تواند در حوزه‌های عرضه کالاهای عمومی، حذف انحصارها، تحقق عدالت اجتماعی و تنظیم اثرات بیرونی اقتصاد دخالت کند. دولت باید مسائل اقتصادی را بهینه‌سازی کند. دخالت گسترده دولت در عرصه اقتصادی مشکلات فراوانی به بار می‌آورد.
در ادامه، ابوالقاسم نادم، نماینده تیم مخالف در سخنانی بیان کرد: مشکلات اقتصادی ایران شامل مسائل و معضلاتی است که به شکل عیان قابل اندازه‌گیری و سنجش هستند. مشکلات اقتصادی ایران ناشی از دخالت نهادهای غیر اقتصادی است یعنی تیم موافق باید این مسئله را ثابت کند که اغلب مشکلات ناشی از این مسئله است. ترکیبی به نام امور اقتصادی نیز در گزاره است که تمامی اموری که در تولید و توزیع انجام می شود را شامل می‌شود. اعتقاد داریم که دولت نهادی اقتصادی است. اعتقاد داریم دخالت نهادهای غیر اقتصادی معلول ساختار سیاسی است که در نظام وجود دارد.
نادم افزود: به اعتقاد ما مشکلات اقتصادی ایران از سه عامل مهم دولت متکی به درآمدهای نفتی، نظام دسترسی محدود و ضعف و رو به زوالی نهاد حاکمیت در ایران ناشی می‌شود. دولتی که درآمد عمده خود را از منابع عمومی به دست می‌آورد به سمت رانت کشیده شده و مشکلات زیادی در این زمینه ایجاد می‌شود. در نظام‌های دسترسی محدود دولت برای نظم اجتماعی از رانت استفاده می‌کند.
در ادامه، نیما آتش، نماینده تیم موافق نیز در سخنانی اظهار کرد: تعاریف تیم مخالف از دولت جزیی است. برخی نهادها مانند آستان قدس و … نباید در اقتصاد دخالت کنند. زمانی که این نهادها در اقتصاد دخالت می‌کنند، ایجاد انحصار می‌کنند. فساد، ناکارآمدی، رانت، کاهش کیفیت، عدم رقابت، عدم پرداخت مالیات از مشکلات ناشی از دخالت چنین نهاد‌هایی در اقتصاد است.
این شرکت‌ها بعضاً معاف از مالیات هستند و از روابط خود برای دریافت رانت و مجوزهای مختلف استفاده می‌کنند. برخی از این نهادها ۴۰ سال است که از مالیات معاف هستند.
در ادامه، نیما قلی‌پور، نماینده تیم مخالف گفت: تمامی شاخص‌هایی که برای نهاد دولت تعریف می‌شود نشان می‌دهد دولت در ایران بزرگترین بنگاه اقتصادی است. نکته مهم این است که دولت‌های طبیعی و دسترسی محدود شاخصه مهمی همچون درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد است. این سوال مطرح می‌شود که چطور تیم موافق چطور نهادی مثل دولت را بنگاه غیر اقتصادی تعریف می‌کنند. برخی اعتقاد دارند که نهادهای کارآمد مهمترین عامل رشد کشورها هستند. دولت امروز کارکردهای اصلی خود را به درستی انجام نمی‌دهد و نشانگرهای اقتصادی را تغییر می‌دهد.
در ادامه نماینده تیم موافق بیان کرد: نهادی به نام دولت و نهادی به نام حکومت وجود دارد. اگر حکومت نهاد اقتصادی است، پس سپاه نیز اقتصادی است. به اعتقاد دانشمندان میزان خشونت جوامع که بالا باشد آن جامعه به توسعه اقتصادی دست پیدا نمی کنند. دولت امروز دخالت گسترده در امور اقتصادی دارد. در کتاب تاراج نهان آمده است که ۵۰ مؤسسه مالی وجود دارد که بیش از ۸۹ درصد آنها دولتی و ۸۷ درصد تورم را به بار آورده‌اند.
در ادامه، نماینده تیم مخالف گفت: مواردی که تیم موافق بیان می‌کند در حوزه کج کارکردی دولت است. دولت امروز تصدی‌گری اقتصادی می‌کند که کارایی آن را ضعیف‌تر کرده و بخش خصوصی را نیز تضعیف خواهد کرد. دولت بر اثر عوامل غیر اقتصادی نرخ ارز و بهره تعیین کرده و در بازار تأثیر می گذارد. نهادهای غیر اقتصادی مگر چند درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند؟
در ادامه، نماینده تیم موافق اظهار کرد: معتقدیم دولت به ذات یک‌نهاد اقتصادی نیست و فقط باید فضا را برای نهادهای اقتصادی فراهم کند. معتقدیم اقتصاد خلق ثروت تولید توزیع و مصرف آن است. سیاست نباید دولتی و نئولیبرال باشد. دولت فقط باید بسترها را فراهم کند تا جامعه به تحقق عدالت اجتماعی دست پیدا کند.
وی ادامه داد: بانک‌های مختلف، ساختمان‌های خالی و … همگی نشان دهنده شرایط نظریه هماهنگی ویرانگر است. یعنی تمامی نهادها به شکلی به هماهنگی با هم رسیده‌اند که این‌فضای سخت اقتصادی را در کشور ایجاد کرده است. دولت باید فقط سیاست‌گذاری کند تا مشکلات اقتصادی حل شود.
در ادامه نماینده تیم مخالف اظهار کرد: اینکه بپذیریم دولت نهاد است و کار اقتصادی کند دلیل بر چیست؟ صرف مداخله از نظر هیچیک از نهادگران اقتصاد منفی نیست. علم اقتصاد نظریه فرآینده و نهادها شکل دهنده این فرآیندها هستند که طیق این‌تعریف نیز دولت نهادی اقتصادی است. یکی از مشکلات اصلی ما ناکارآمدی نهاد دولت است. زمانی که نهاد دولت به عنوان بنگاه اقتصادی در بازار دخالت می‌کند و آن را بر مبنای خواست خود تنظیم می‌کند؟ جدایی نهاد دولت از درآمد نفتی، حکمرانی خوب با ایجاد نهاد دولت کارآمد و دسترسی تنها راه مبارزه با مشکلات اقتصادی است.
در ادامه، داوران مناظره سؤالات خود را برای اعضای تیم‌های موافق و مخالف مطرح کردند و هر کدام از تیم‌ها نیز در مدت زمان یک دقیقه به آن‌ها پاسخ دادند.
نماینده تیم موافق در پاسخ سوال داوران بیان کرد: هر چقدر بتوانیم حوزه بسترسازی دولت را به مکانیزم بازار نزدیک کنیم، به عدالت نزدیکتر است. دخالت دولت فقط باید در زمینه بسترسازی باشد.
در ادامه، نماینده تیم مخالف در پاسخ به سوال داوران اظهار کرد: گزاره بر موضوع مشکلات اقتصادی ایران ناشی از دخالت نهادهای غیر اقتصادی است، تأکید دارد. گزاره از ساحت موجبه کلی است و اگر تخصیصی بر آن بزنیم گزاره به موجبه جزییه تبدیل خواهد شد.


در پایان تیم شباویز نماینده دانشگاه علم و صنعت قهرمان این دوره از مسابقات مناظره شد.

 

کلید واژه ها: دهمین دوره مسابقات مناظره مرکز ملی مناظره سازمان دانشجویان ایران


نظر شما :