جهاددانشگاهی به قطب برگزاری مناظرات تبدیل شده است

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس «هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره»، از اقدامات جهاددانشگاهی در تداوم برگزاری مناظرات در سطح دانشگاه‌ها تقدیر کرد.
جهاددانشگاهی به قطب برگزاری مناظرات تبدیل شده است

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان ایران، در صدوسی‌وچهارمین جلسۀ مجمع هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره که روز دوشنبه، سوم مرداد سال جاری به شکل حضوری و مجازی برگزار شد، مأموریت اجرای «طرح مناظره اساتید و نخبگان دانشگاهی» به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی محول شد.

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره با سپاسگزاری از ارائه گزارش طرح مناظرات اساتید بیان کرد: گزارش مفصل، جامع و بسیار خوبی بود و از این جهت باید از مسئولین سابق و فعلی جهاددانشگاهی تشکر کرد. همان گونه که همیشه تأکید داشتیم که ما باید یک شاخه کاری را به یک دستگاه اجرایی قوی بسپاریم، می‌توانیم بگوییم امروز ما در حوزه مناظرات تقریباً یک محور اصلی را پیدا کردیم و آن محور، جهاددانشگاهی است که در این حوزه به قطب برگزاری مناظرات تبدیل شده است. همانند کرسی‌های آزاداندیشی که تا به حال نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و وزارت علوم بیش از دیگر نهادها در آن حوزه ورود کرده و فعالیت داشتند. اگرچه دانشگاه‌های مختلفی مجزا و منفرد در حوزه مناظرات ورود پیدا کردند، اما وقتی یک دستگاهی با تمام توان پای کار می آید، آن کار توسعه پیدا می‌کند و از این بابت باید از جهاددانشگاهی تشکر کرد. 
وی در ادامه بیان کرد: ما توافق نامه‌ای را با وزارت علوم تنظیم کردیم که اگر مجوز مجله‌ای را یک شورای تخصصی مانند مجمع هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره صادر کند، آن مجله عنوان علمی و پژوهشی بگیرد. 
آیت‌الله علی‌اکبر رشاد درنهایت در خصوص طرح مناظره اساتید بیان کرد که تصمیم بر آن شده است که در ابتدا این طرح توسط دَه دانشگاه مطرح این طرح برگزار شود و سپس به سایر دانشگاه‌ها توسعه داده شود.
 

کلید واژه ها: سازمان دانشجویان ایران جهاددانشگاهی مناظره اساتید مناظره


نظر شما :