جهاددانشگاهی با برگزاری مسابقات مناظره در سراسر کشور، بانی یک الگو و سنت حسنه است

دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر «هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره»، برگزاری مناظرات طی سال‌های متمادی توسط جهاددانشگاهی را یک الگو و سنت حسنه برشمرد.
جهاددانشگاهی با برگزاری مسابقات مناظره در سراسر کشور، بانی یک الگو و سنت حسنه است

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان ایران، در صدوسی‌وچهارمین جلسۀ مجمع هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره که روز دوشنبه، سوم مرداد سال جاری به شکل حضوری و مجازی برگزار شد، مأموریت اجرای «طرح مناظره اساتید و نخبگان دانشگاهی» به سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی محول شد.

دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره نیز با سپاسگزاری از برگزاری مناظرات سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی طی سال‌های گذشته، بیان کرد: بنده از دوستان جهاددانشگاهی تشکر می‌کنم که این مناظرات را طی سال‌های متمادی بسیار خوب و اصولی برگزار می‌کنند و در سراسر کشور بانی یک الگو و سنت حسنه شدند تا دیگر دانشگاه‌های سراسر کشور از آن الگوبرداری کنند. لذا ضمن تصویب طرح مسابقات مناظرات اساتید لازم است تا یک زمان‌بندی پیشنهادی هم برای اجرای طرح در نظر بگیریم، چراکه محدودیت فراگیری دانشگاه‌های مشارکت‌کننده و بازه زمانی برگزاری نیز درآغاز طرح اهمیت دارد. از آنجایی که جهاددانشگاهی در استان‌ها حضور فعالی دارد، خیلی خوب است و از این جهت می‌تواند دانشگاه‌ها را در استان‌های سراسر کشور پای کار بیاورد، اما فعلاً در ابتدا باید مطابق امکانات و شرایط، محدودیت‌های دانشگاهی را نیز مدنظر داشته‌باشیم، یعنی اگر دانشگاهی هنوز حتی در برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی موفق نبوده، نیازی نیست تا از آغاز در این طرح وارد شود و لذا محدودیتی را در ابتدا در نظر بگیریم و سایر دانشگاه‌ها مطابق آن در مراحل بعدی وارد شوند.
دکتر خسروپناه ضمن اشاره به "مسئله‌محوربودن" مناظرات بیان داشت: یکی از مواهب طرح مناظرات اساتید همین است که حول مسائل کشور راهکار ارائه دهد و سیاست‌گذاری‌ها به نقد و بررسی گذاشته شود. همچنین، موضوعات باید در ابتدا اولویت‌بندی شود و به همین منظور موضوعاتی چون آسیب‌های اجتماعی، سلامت اجتماعی و دیگر موضوعات این‌چنینی که بر اساس آخرین آمارها در شورای عالی انقلاب فرهنگی موجود است، مدنظر قرار بگیرد و دانشگاه‌ها مناظرات اساتید را حول آن برگزار کنند.

دکتر حسین هرسیج، رئیس دانشگاه اصفهان، از دیگر اعضای حاضر در جلسه ضمن تشکر از ارائه طرح خوب مسابقات مناظرات اساتید، بیان کرد:  باید نکته مهمی را در نظر گرفت که فارغ از بحث فرم و ساختار اجرایی مسابقات، به محتوا نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. یعنی اگر در هر استان مناظرات برگزار می‌شود، بهتر است موضوعات مناظره درمورد مسائل استانی و بر اساس اولویت‌های کشور انتخاب شود تا نتایج کار بتواند راهگشای مشکلات باشد و مفید واقع شود. 

کلید واژه ها: مناظره سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مناظره اساتید


نظر شما :